شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شیرآلات هوشمند چه کاربردهایی دارند؟

اصلیترین مزیت شیرآلات هوشمند کنترل اتوماتیک جریان آب است. شیر هوشمند قادر است حضور یا عدم حضور انسان را  تشخیص دهد و بر این اساس خروج آب را کنترل کند. تا قبل از شیرآلات هوشمند، شیرآلات مکانیکی فقط از طریق انسان خروج آب را کنترل میکنند؛ در نتیجه در مواردی که انسانها ممکن است به هر دلیلی شیر آب را باز بگذارند، آب به صورت بی رویه مصرف میشود.

حتی در مواردی برای چند روز یک شیر آب باز می ماند که این مسئله میزان هدر رفت آب را به صورت قابل توجهی افزایش میدهد. همچنین شیرآلات مکانیکی به دلیل استفاده ی زیاد بعد از مدتی دچار خرابیهایی میشوند و این خرابیها سبب میشوند تا آب حتی در حالتی هم که شیر بسته باشد، به صورت قطرهقطره و یا بیشتر خارج شود. این مسئله به ویژه در مکانهای پرجمعیت مانند ترمینالهای مسافربری، فرودگاهها و مکانهای عمومی مانند پارکها و رستورانها سبب میشود تا همین میزان اندک هدر رفت آب پس از مدتی حجم قابل ملاحظه ای از مصرف را تشکیل دهد. چون در مکانهای عمومی افراد نسبت به تعمیر شیرآلات مکانیکی مسئولیتی ندارند، آن را به حال خود رها میکنند و ممکن است تا موقع سرکشی مسئولان مربوطه چند روز طول بکشد. در طول این چند روز میزان عظیمی از آب هدر خواهد رفت. اما شیرآلات هوشمند راه حل مناسبی برای این مشکلات محسوب میشوند؛ زیرا نسبت به شیرآلات مکانیکی خرابی کمتری دارند و در صورت خرابی هم معمولاً جریان آبی از آنها بیرون نمی آید. زیرا مهمترین بخش شیر هوشمند سنسور است که اگر خراب شود، اجازه خروج آب را نمیدهد. همچنین شیرآلات هوشمند بر خلاف شیرآلات مکانیکی بسیار سریع عمل میکنند و به محض اینکه چشمی آنها حضور کسی را تشخیص ندهد، جریان آب را قطع میکند. این در حالی است که در استفاده از شیرآلات مکانیکی مدت زمان بین اتمام استفاده تا بستن شیر آب چند ثانیه طول میکشد و این ثانیه ها وقتی در مقیاس بزرگ حساب شوند، حجم قابل توجهی از هدر رفت آب را نشان میدهند.

 

همچنین شیرآلات هوشمند بر خلاف شیرآلات مکانیکی بسیار سریع عمل میکنند و به محض اینکه چشمیآنها حضور کسی را تشخیص ندهد، جریان آب را قطع میکند. این در حالی است که در استفاده از شیرآلات مکانیکی مدت زمان بین اتمام استفاده تا بستن شیر آب چند ثانیه طول میکشد و این ثانیه ها وقتی در مقیاس بزرگ حساب شوند، حجم قابل توجهی از هدر رفت آب را نشان میدهند

این هدر رفت خصوصاً در آن دسته از شیرهای مکانیکی که به صورت پیچی باز و بسته میشوند، بسیار بیشتر است. یک استفادهی دیگر شیرهای هوشمند در حمام است. معمولاً در حمام حجم قابل توجهی از آب به صورت بی هدف مصرف میشود. این مصرف ممکن است مربوط به زمان استفاده از شامپو و یا صابون زدن باشد. از طریق شیرآلات هوشمند در چنین مواقعی میتوان به سرعت جریان آب را قطع کرد اما اگر شیرآلات، مکانیکی باشند، اکثر افراد به دلیل زمانبر بودن و مشکل بودن بستن شیر آب آن را به صورت باز رها میکنند. در صنعت نیز استفاده از شیرآلات هوشمند امری ضروری است؛ چرا که فرآیند تولید صنعتی در تمام شبانه روز در جریان است و ممکن است در زمانهایی به دلیل عدم حضور نیروی انسانی نیاز به کنترل آب باشد؛ در این صورت شیر هوشمند میتوان از پس چنین کاری برآید و شیرآلات مکانیکی ممکن است در صورت بروز هرگونه مشکل هزینه های زیادی را بر جای بگذارند. نسلهای اخیر شیر هوشمند حتی امکاناتی را برای تنظیم درجهی آب دارند و برحسب مورد استفاده، میتوانند میزان خروجی آب را کم یا زیاد کنند. تنظیم میزان گرمی و سردی آب نیز یکی از چالشهای شیرآلات مکانیکی است که این مشکل در شیرآلات هوشمند از طریق بکارگیری سیستم دیجیتالی از بین رفته است..

ثبت نظر